Про нас

“Перш ніж подати позов, ми уважно розглядаємо кожну деталь; ми беремо тільки ті справи, де люди постраждали від легковажності та недбалості медичних служб та лікарень. Якщо ми беремося за Вашу справу, ми наполегливо домагаємось справедливості, будь то судовим рішенням чи угодою.”

Адвокати

Ви заслуговуєте, щоб Ваш голос був почутим

Отримати травму в результаті медичної помилки боляче. Ви вірили, що про Вас попіклуються, але довіри не було виправдано, тому Ви не знаєте як рухатись далі. Така подія потребує захисника інтересів, якому не все одно.

Адвокати та співпрацівники в Raymond & Raymond, Ltd. мають досвід, ресурси та бажання боротися за Ваші інтереси.

Працюючи з нами, Ви стаєте сім’єю

Ми не є середньостатистичною фірмою. Ми хочемо заробити Вашу довіру, що ми й робимо, розвиваючи тісні стосунки з усіма нашими клієнтами та ставлячись до них, як до рідних.

Patty Raymo nd – колиш ня дипло мована медсес тра, яка працю вала у відділе нні інтенс ивної терапії велико го медич ного центру.

Ми працюєм оз сертифік ованими лікарями, які є лідерами у своїй справі.

Ми акценту ємо увагу на спілкув анні та прислух аємося до Ваших потреб.

Ми беремося лише за праведні справи та наполегли во досягаємо справедли вого результату.

Розкажіть нам про свою потенційну справу сьогодні